Wiadomoto Podróże Zniszczony lub zagubiony w podróży bagaż — co należy zrobić?

Zniszczony lub zagubiony w podróży bagaż — co należy zrobić?

6 min czytania
0
654
zaginiony lub zniszczony w podróży bagaż

Zniszczenie lub zagubienie bagażu jest niezwykle stresującym przeżyciem — wiąże się z wieloma problemami w podróży, a także stratą wartościowych rzeczy osobistych. Dobrą wiadomością jest to, że pasażerowie linii lotniczych są chronieni, gdyż w związku z obowiązującymi regulacjami unijnymi przysługuje im za takie sytuacje odszkodowanie. Co zatem należy zrobić, żeby je uzyskać? Podpowiadamy w artykule!

Zniszczony lub zagubiony w podróży bagaż a regulacje prawne

Najważniejszym dokumentem związanym z utraceniem bagażu, ale także opóźnieniem i odwołaniem lotu jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Istotna jest również tzw. konwencja montrealska, która dotyczy odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Wprowadziła ona ujednolicone zasady regulujące odpowiedzialność przewoźnika w przypadku szkód wyrządzonych pasażerom, bagażom czy towarom, które zostały przewiezione podczas podróży międzynarodowych.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Procedura ubiegania się o rekompensatę różni się w zależności od sytuacji — inaczej będzie ona przebiegać, gdy przewoźnik zagubi Twój bagaż, dostarczy go z opóźnieniem, czy też go uszkodzi. Aby dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań i tego, kto może się o nie starać warto odwiedzić stronę Adwokatów z Poznania — tłumaczą oni poszczególne procedury: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-cywilne/odszkodowanie-od-linii-lotniczych/. Co ważne — odszkodowanie może nam przysługiwać nawet jeżeli nie wykupiliśmy specjalnego ubezpieczenia. W każdym z tych przypadków należy jednak złożyć reklamację.

Uszkodzenie bagażu

Szkodę należy zgłosić przy odpowiednim stoisku lub biurze, które znajduje się na lotnisku, mamy na to maksymalnie 7 dni. Sporządza się specjalny protokół z informacjami dotyczącymi powstałej szkody — jego kopię należy zachować do czasu otrzymania odszkodowania. Co więcej, przewoźnik ma prawo odmowy wypłacenia odszkodowania za zniszczenie bagażu jeśli pasażer przyczynił się swoim zachowaniem do powstania uszkodzeń lub gdy w bagażu przewożono przedmioty łatwo tłukące się i inne przedmioty, które łatwo się psują.

zgubiony w podróży bagaż

Zagubienie bagażu

Złożenia wniosku do przewoźnika o odszkodowanie za zgubiony bagaż można dokonać po 21 dniach od zagubienia. Należy do niego dołączyć dokumenty takie jak dokumenty podróży i wykaz zawartości bagażu razem z wyceną. Warto również wiedzieć, że czas na zgłoszenie zagubienia bagażu to aż 2 lata. Wysokość odszkodowania zależy od linii lotniczych, wielkości, wagi i zawartości bagażu.

Zniszczony lub zagubiony w podróży bagaż — podsumowanie

Ubieganie się o odszkodowanie za utracony lub zniszczony bagaż nie jest popularną praktyką, nie powinniśmy jednak z owej procedury rezygnować! Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami pasażerom przysługują określone uprawnienia w sytuacjach gdy wylot ma miejsce z dowolnego lotniska znajdującego się na terenie UE i przylot do UE samolotem przewoźnika z UE bądź z Islandii, Norwegii lub Szwajcarii.

Comments are closed.