Wiadomoto Finanse Podatek dochodowy od działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej

6 min czytania
0
611
Jak rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będący osobami fizycznymi, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym ze swoich przychodów lub dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Potrzebny jest im odpowiedni druk PIT, który odpowiada wybranej metodzie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprawdźmy, jak poszczególne grupy podatników – przedsiębiorców będą rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej?

Skala podatkowa

Popularną formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest skala podatkowa. To progresywne opodatkowanie na zasadach ogólnych, które uwzględnia dwa progi podatkowe: 18 i 32 proc. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Przedsiębiorca wybierający metodę opodatkowania skalą podatkową musi odprowadzać regularnie zaliczki na podatek PIT. Samą należność podatkową wyliczy on zgodnie z zasadą:

18 proc. dochodu zmniejszonego o kwotę wolną od podatku,
15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki dochodu ponad kwotę 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Skala podatkowa wymaga od przedsiębiorcy złożenia rozliczenia podatkowego na druku PIT-36, który powinien trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Formularz ten pozwoli na rozliczenie na preferencyjnych zasadach, łącznie ze współmałżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz na skorzystanie z licznych ulg, w tym ulgi na dziecko.

Podatek liniowy

Także i w przypadku opłacania podatku liniowego z działalności gospodarczej podstawą opodatkowania jest dochód podatnika, ale podatek należny fiskusowi jest obliczany według jednolitej stawki podatku dochodowego – 19 proc. Nie ma przy tym znaczenia, jak wysoki dochód ma podatnik.

Jak podaje biznesfeed.pl, rozliczenie roczne liniowcy składają na drukach PIT-36L, przy których nie ma możliwości skorzystania z preferencji podatkowych. Formularz PIT-36L powinien być składany do urzędów skarbowych w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest uproszczoną formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalność gospodarczej. Podstawą do obliczania podatku należnego fiskusowi jest przychód podatnika, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Deklarację roczną ryczałtowcy wypełniają na drukach PIT-28, które składa się w terminie do ostatniego dnia stycznia kolejnego roku podatkowego.

Podatek oblicza się według stawki właściwej dla danego podatnika, zgodnej z typem prowadzonej przez niego działalności. W zastosowaniu są stawki:

20 proc. – taką stawkę wykorzystują m.in. przedstawiciele tzw. wolnych zawodów,
17 proc. – opodatkowanie właściwe np. dla działalności usługowej,
8,5 proc. – opodatkowanie przychodów z działalności usługowej (w tym gastronomicznej),
5,5 proc. – opodatkowanie przychodów z prowadzenia działalności wytwórczej, budowlanej i transportowej,
3 proc. – opodatkowanie przychodów z działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu, działalności usługowych w zakresie handlu itp.

Karta podatkowa

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest karta podatkowa, której stawka jest określana przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie wielkości i miejsca prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. Nie jest zależna ani od przychodów, ani od dochodów podatnika. Kartowicze rozliczają się z fiskusem na druku PIT-16A, składanym do urzędu skarbowego w terminie do ostatniego dnia stycznia kolejnego roku podatkowego.

Comments are closed.