Wiadomoto Praca Wypadek w pracy a Twoje prawo do odszkodowania

Wypadek w pracy a Twoje prawo do odszkodowania

7 min czytania
0
1,626
Wypadek w pracy a Twoje prawo do odszkodowania

Wypadek w pracy może przydarzyć się każdemu, dlatego warto znać swoje prawa i możliwość dochodzenia roszczeń wobec pracodawcy. Okres leczenia i rekonwalescencji wiąże się z zaprzestaniem wykonywania swoich obowiązków, ale nie oznacza braku wpływu środków do życia. Dostęp do świadczeń gwarantuje ubezpieczenie, a jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy. Kto wypłaca odszkodowanie i w jaki sposób o nie się ubiegać?

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypadku w pracy?

Każdy pracownik, zatrudniony na umowę o pracę, może ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli ucierpiał w jakimś stopniu na zdrowiu, przez co stał się niezdolny do pracy. Takie odszkodowanie może być jednorazowe lub stałe – w formie renty – w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Nie mniej ważny jest charakter samego wypadku, który może być lekki (odzyskanie zdrowia w okresie krótszym niż 29 dni), ciężki (gdy konsekwencją jest stały uszczerbek na zdrowiu, np utrata kończyny), śmiertelny lub zbiorowy (gdy ucierpiały przynajmniej dwie osoby).

W zależności od charakteru wypadku i jego konsekwencji dla naszego zdrowia, przyznawane są różnego rodzaju świadczenia. Najczęściej są to zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne (pokrywające rehabilitację niezbędną dla powrotu do zdrowia), zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny, renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie.

Czy masz prawo do jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy?

W razie doznania wypadku w pracy, który doprowadził do urazu, osoba poszkodowana może liczyć na jednorazowe odszkodowanie, w zależności od stopnia tego urazu. W razie śmierci zaś osoby poszkodowanej wskutek takiego zdarzenia, odszkodowanie takie przyznawane jest jej najbliższej rodzinie. Należy jednak podkreślić, że to zdarzenie musi być bezpośrednio związane z wykonywaną pracą. Przy czym, obowiązki służbowe mogły być zlecone przez osobę zarządzającą lub pracownik wykonywał je na rzecz tego podmiotu niekoniecznie na jego polecenie. Warunek jest jeden – wypadek powinien mieć miejsce na terenie zakładu pracy, chyba że pracownik wykonuje swoje obowiązki w terenie (tak jest w przypadku kierowcy, czy przedstawiciela handlowego działającego głównie w terenie).

Wszelkie należności wynikłe z zaistniałego wypadku wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wnikliwej analizie wszystkich okoliczności nieszczęśliwego zdarzenia. Warunkiem otrzymania odszkodowania jest zatrudnienie na umowę o pracę.

Kiedy i jak możesz złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie?

O jednorazowe odszkodowanie za nieszczęśliwe zdarzenie w zakładzie pracy pracownik może się ubiegać po zakończonym leczeniu, ewentualnie rehabilitacji. W przypadku rodziny ubiegającej się o takie odszkodowanie, nie ma żadnych ograniczeń co do terminu.

Dokumenty składane są przez pracodawcę na wniosek poszkodowanego pracownika bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wymagane są dodatkowo odpowiednie dokumenty:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9), w którym zawarte są takie informacje, jak potwierdzenie zakończenia leczenia i rehabilitacji. Warto mieć również przygotować całą dokumentację medyczną;
  • kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy;
  • informacje o przebytym szkoleniu BHP;
  • protokół o okolicznościach i przyczynach zaistniałego wypadku, przygotowany przez pracodawcę.

W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów leczenia przez świadczenie z ZUS, za wypadek w pracy pracownikowi przysługuje odszkodowanie od pracodawcy.

Comments are closed.