Biała lista podatników VAT

6 minut czytania
0
0
Biała lista podatników VAT

Konieczność weryfikacji kontrahentów wynikająca z należytej staranności odgrywa niezwykle istotną rolę w przypadku podatku VAT. Jest to element należytej staranności podatnika VAT. Podatnik zobowiązany jest zatem do każdorazowej weryfikacji statusu podatnika oraz innych danych widniejących w rejestrach publicznych.

Z myślą o ułatwieniu weryfikacji podatników VAT, Ministerstwo Finansów wprowadziło nowelizację do ustawy o VAT, ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wspomniana ustawa ma obowiązywać od 1 września 2019 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków dochodowych (od roku 2020).

Biała lista podatników

Nowelizacja ma na celu uszczelnianie systemu podatku od towarów i usług, jak również zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. W związku z tym od września zacznie obowiązywać „biała lista” podatników VAT.

Biała lista podatników to elektroniczna baza podatników VAT, która będzie prowadzona przez szefa KAS. Zastąpi ona obecne rejestry zawierające informacje o statusie podatnika VAT (wykaz podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru).
Biała lista podatników zawierać będzie informacje o podatnikach VAT, takie jak m.in.:

• Nazwę firmy lub imię i nazwisko
• Numer służący do zidentyfikowania podmiotu na potrzeby podatku (o ile został on nadany)
• Numer REGON (o ile został on nadany)
• Numer PESEL (o ile podmiot posiada takowy)
• Numer w KRS (o ile został nadany)
• Adres siedziby (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną)
• Adres stałego prowadzenia działalności
• Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL
• Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
• Podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnik VAT
• Numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Odpowiedzialność solidarna

W sytuacji, gdy należność została przekazana na rachunek inny, niż rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, nabywca będzie odpowiedzialny solidarnie z kontrahentem do wysokości podatku VAT z danej transakcji.

Ponadto wykonanie przelewu o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek inny, niż ten widniejący Białej liście podatników skutkować będzie wyłączeniem w/w wydatku z kosztów uzyskania przychodów.

Aby uniknąć odpowiedzialności solidarnej, należy opłacić transakcję z zastosowaniem mechanizmu split payment. Solidarna odpowiedzialność oraz wyłączenie wydatku powyżej 15 000 zł z kosztów uzyskania przychodu nie będzie stosowane również w przypadku podatników, którzy w ciągu 3 dni od chwili wykonania błędnego przelewu powiadomią naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Integracja z systemami ERP

Naturalnie w przypadku współpracy z wieloma kontrahentami każdorazowe sprawdzanie danych w Białej liście podatników może okazać się uciążliwe. Z tego względu warto sięgnąć po programy integrujące systemy finansowo księgowe z rejestrami podatników, takie jak od firmy Hogart. Pełna wersja programu obsługuje już wykaz podatników wykreślonych, przywróconych oraz tych, którym odmówiono rejestracji. W chwili udostępnienia Białej listy podatników VAT zostanie ona dodana do wersji Hogart Czynny Podatnik Lite oraz wersji bazodanowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz także

Jak się ustrzeć oszustów na OLX?

Dzięki techonologi, która z roku na rok wchodzi na coraz wyższy poziom, mamy możliwość kor…