Wiadomoto Technologia Jak zorganizować system predykcyjnego utrzymania ruchu?

Jak zorganizować system predykcyjnego utrzymania ruchu?

6 min czytania
0
367
utrzymanie ruchu

Predykcyjne utrzymanie ruchu bardzo często staje się wielką zaletą w przypadku awarii maszyn, bądź konserwacji. Za jego sprawą można również wykrywać wszelkiego rodzaju awarię, uszkodzenia, a nawet wydłużyć czas eksploatacji maszyn.

Na czym polega predykcyjne utrzymanie ruchu?

Predykcyjne utrzymanie ruchu jest niczym innym, jak zastosowaniem strategii która pozwala utrzymać ruch oraz optymalne użytkowanie wybranych maszyn. Głównym zadaniem tej strategii jest także doraźne reagowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w produkcji czy awarii. Dodatkowo predykcyjne utrzymanie ruchu pomaga trzymać się harmonogramu związanego z naprawami oraz konserwacją.

Jakie są największe zalety tej strategii?

Największą zaletą predykcyjnego utrzymania ruchu jest zapobieganie awarii, poprzez wiarygodna ocenę kondycji maszyn, ale również gromadzenie i odpowiednie analizowanie zebranych i bardzo kluczowych informacji. Dodatkowymi zaletami są również:

 • Dostosowanie działań do potrzeb maszyn
 • Ochrona przedsiębiorstwa przed dodatkowymi kosztami związanymi z serwisami
 • Zmniejszenie ryzyka opóźnień w realizacji
 • Zniwelowanie ryzyka straty materiałów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom – zminimalizowanie wypadków podczas nieplanowanych awarii
 • Kontrola stanów obiektu – zapewniona dzięki odpowiednim pomiarom
 • Optymalnie zaplanowanie prac konserwacyjnych oraz remontowych
 • Wgląd w cały stan mechaniczny maszyny
 • Analiza drgań na wybranym elemencie

Predykcja UR jest oparta na wskaźnikach wydajności, a konkretnie na OEE oraz MTBF. Za pomocą tych wskaźników mierzona jest wydajność oraz dostępność. OEE oraz MTBF pozwalają również na monitorowanie poprawności takiej predykcji.

Jak zorganizować system predykcyjnego utrzymania ruchu?

Wdrożenie systemu predykcyjnego utrzymania ruchu, należy rozpocząć od oceny bieżącej kondycji wybranych maszyn, za pomocą narzędzi które pozwolą uzyskać dokładne informacje na jej temat. Takie zgromadzenie istotnych informacji o stanie maszyny, jest obowiązkowym punktem do zastosowania odpowiednich analiz, które w następnym etapie są w stanie określić ryzyko możliwych zdarzeń. Aby określić ocenę, potrzebne są takie narzędzia jak:

 • Badanie organoleptyczne
 • Testy nieingerujące
 • Monitorowanie wydajności i parametrów
 • Systemy informatyczne
 • Obserwację wzrokową

Jak działają oferty serwisowe PUR?

Oferty serwisowe są równie ważne pod kątem dobrego wyboru, co zastosowanie samego predykcyjnego utrzymania ruchu. Wybierając serwis z wyższej półki możemy mieć pewność, iż współpraca będzie przynosiła korzyści w postaci regularnych okresowych przeglądów, które mają ogromne znaczenie w przypadku żywotności maszyn czy zapewnieniu trwałej ciągłości pracy. Prewencyjne utrzymanie ruchu oprócz monitorowania wystąpienia możliwych awarii, wiąże się także z:

 • Specjalnym czyszczeniem w myjkach ultradźwiękowych
 • Regularną wymianą części które są zużyte
 • Wymianą podzespołów
 • Regeneracją

Czy warto wdrożyć predykcyjne utrzymanie ruchu?

Jak wiadomo infrastruktura techniczna ciągle prężnie się rozwija, i pomaga tworzyć nowe technologie. Tak jest również w przypadku PRU, które warto wdrożyć w swojej firmie. Predykcyjne utrzymanie ruchu pozwala zachować sprawność maszyn na długie lata. Korzyści jakie płyną z zastosowania tej strategii to:

 • Ograniczenie pojawienia się awarii
 • Mniej nieplanowanych przestojów
 • Ciągłość pracy
 • Wydłużenie żywotności urządzeń
 • Planowanie konserwacji w odpowiednim czasie
 • Bezpieczne zmaksymalizowanie wydajności maszyn

Comments are closed.