Wiadomoto Zdrowie Emetofobia – Lęk przed wymiotami

Emetofobia – Lęk przed wymiotami

15 min czytania
0
39
emetofobia

Emetofobia, zwana także lękiem przed wymiotami, to specyficzna fobia charakteryzująca się silnym i irracjonalnym lękiem związanym z wymiotami, zarówno u siebie, jak i u innych osób. Osoby cierpiące na emetofobię unikają sytuacji, które mogą wywołać wymioty, co może wpływać negatywnie na ich codzienne życie i prowadzić do znacznego niepokoju i dyskomfortu.

Emetofobia – czym jest i na czym polega?

Emetofobia, znana również jako lęk przed wymiotami, to specyficzna fobia, która objawia się silnym i irracjonalnym lękiem związanym z wymiotami. Osoby cierpiące na emetofobię odczuwają silny niepokój, obawę lub panikę w związku z myślą o wymiotach lub sytuacjami, które mogą być związane z wymiotami, zarówno u nich samych, jak i u innych osób. To zaburzenie może prowadzić do unikania wielu codziennych aktywności, takich jak jedzenie nieznanych potraw, korzystanie z transportu publicznego, obcowanie z osobami chorującymi na żołądkowe dolegliwości itp.

Emetofobia i jej przyczyny

Przyczyny emetofobii nie są dokładnie znane, ale istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju tego zaburzenia. Oto niektóre z potencjalnych przyczyn emetofobii:

 • Doświadczenie traumatyczne: Osoby, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia związanego z wymiotami w przeszłości, takiego jak ciężka choroba związana z wymiotami, mogą rozwinąć lęk przed powtórnym wystąpieniem takiej sytuacji.
 • Nauka przez doświadczenie: Możliwe, że osoby z emetofobią doświadczyły w przeszłości wymiotów lub obserwowały wymioty u innych osób, co wywołało silne lęki i związało tę sytuację z negatywnymi emocjami.
 • Nauka przez obserwację: Czasami emetofobia może wynikać z obserwacji lęków i reakcji związanych z wymiotami u innych osób w ich otoczeniu.
 • Nadmierna kontrola i unikanie: Osoby z emetofobią często próbują utrzymać nadmierną kontrolę nad swoim otoczeniem, w tym nad swoim jedzeniem, aby uniknąć sytuacji, które mogą prowadzić do wymiotów.
 • Przypadki w rodzinie: Istnieją dowody na to, że emetofobia może mieć skłonność do występowania w rodzinach, co sugeruje pewne podłoże genetyczne lub dziedziczne.
 • Nadmierna uwaga na ciało: Osoby z emetofobią często nadmiernie analizują swoje ciało i reagują na najdrobniejsze fizyczne objawy związane z wymiotami, co wzmaga ich lęki.

Warto podkreślić, że każda osoba może reagować inaczej na różne czynniki, a przyczyny emetofobii mogą być różnorodne i złożone. Profesjonalna ocena i diagnoza przez doświadczonego specjalistę są niezbędne, aby zrozumieć przyczyny konkretnej osoby i zaplanować odpowiednie leczenie lub terapię, która może pomóc w radzeniu sobie z emetofobią.

Emetofobia – jak rozpoznać chorobę i jej objawy?

Rozpoznanie emetofobii opiera się na dokładnym wywiadzie medycznym i ocenie charakterystycznych objawów oraz zachowań. Osoba cierpiąca na emetofobię może doświadczać wielu fizycznych i emocjonalnych objawów związanych z lękiem przed wymiotami. Oto niektóre z typowych objawów emetofobii:

 1. Silny lęk i niepokój związany z wymiotami lub myślą o wymiotach.
 2. Unikanie sytuacji, które mogą prowadzić do wymiotów, takich jak jedzenie nieznanych potraw, korzystanie z transportu publicznego czy obcowanie z osobami chorującymi na żołądkowe dolegliwości.
 3. Ciągłe myślenie i obawy dotyczące możliwości wymiotów, zarówno u siebie, jak i u innych osób.
 4. Objawy fizyczne, takie jak przyspieszone bicie serca, pocenie się, drżenie, nudności lub problemy żołądkowe, które mogą występować w związku z lękiem przed wymiotami.
 5. Trudności w normalnym funkcjonowaniu społecznym i codziennym z powodu silnego lęku.

Warto zauważyć, że niektóre objawy emetofobii mogą być podobne do innych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy zaburzenia lękowe, dlatego ważne jest skonsultowanie się z doświadczonym specjalistą ds. zdrowia psychicznego, aby dokładnie zdiagnozować emetofobię i wykluczyć inne możliwe przyczyny objawów.

Emetofobia – diagnostyka i leczenie

Diagnostyka emetofobii opiera się na ocenie charakterystycznych objawów i zachowań oraz wywiadzie medycznym. Zazwyczaj przeprowadza ją doświadczony specjalista ds. zdrowia psychicznego, tak jak psychoterapeuta, psychiatra lub psycholog kliniczny. Diagnoza jest oparta na kryteriach DSM-5 (Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych) dotyczących specyficznych fobii.

Leczenie emetofobii opiera się na różnych podejściach terapeutycznych, zazwyczaj obejmuje:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (TPB): TPB jest uważana za najskuteczniejszą formę leczenia emetofobii. Terapeuta pomaga pacjentowi identyfikować irracjonalne myśli i przekonania związane z wymiotami oraz wspólnie opracowuje strategie, które pomagają zmniejszyć lęki i unikanie związane z tymi myślami.
 • Terapia uznaniowa i zobowiązania: Terapia uznaniowa i zobowiązań (ACT) koncentruje się na akceptowaniu lęków i uczuć związanych z wymiotami, a następnie skupia się na podejmowaniu działań zgodnych z wartościami życiowymi pacjenta, pomagając mu prowadzić bardziej pełne życie pomimo obaw.
 • Terapia interoceptywna: Ta forma terapii ma na celu zmniejszenie nadwrażliwości na sygnały z ciała, które mogą być interpretowane jako oznaki zbliżających się wymiotów, poprzez kontrolowanie lęków związanych z tymi odczuciami.
 • Terapia poznawcza oparta na uważności (mindfulness): Pomaga osobie z emetofobią być bardziej świadomą swoich myśli, emocji i odczuć fizycznych, a także nauczyć się reagować na nie w bardziej spokojny i zrównoważony sposób.
 • Terapia farmakologiczna: W niektórych przypadkach, lekarz może rozważyć zastosowanie leków przeciwlękowych lub przeciwdepresyjnych w celu złagodzenia objawów lękowych i obsesyjnych.

Leczenie emetofobii wymaga współpracy między pacjentem a terapeutą, a czasami także wsparcia ze strony rodziny i bliskich. Indywidualny plan terapeutyczny jest dostosowywany do potrzeb każdego pacjenta, aby pomóc mu radzić sobie z lękami i obsesyjnymi myślami związanymi z wymiotami oraz poprawić jakość życia.

Emetofobia – ciekawostki

Oto kilka ciekawostek na temat emetofobii:

 • Powszechność: Emetofobia jest stosunkowo powszechną fobią, ale często pozostaje niezdiagnozowana, ponieważ osoby cierpiące na nią często unikają mówienia o swoich lękach związanych z wymiotami.
 • Wpływ na codzienne życie: Emetofobia może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Osoby z tym zaburzeniem często unikają spożywania nieznanych potraw, uczestniczenia w imprezach czy podróżowania, aby uniknąć potencjalnych sytuacji związanych z wymiotami.
 • Lęk przed kontaminacją: Emetofobia może być związana z lękiem przed kontaminacją, ponieważ wymioty są czasami postrzegane jako coś brudnego lub niebezpiecznego.
 • Mylona z anoreksją czy bulimią: Emetofobia może czasami być mylona z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja czy bulimia, ponieważ osoby z emetofobią mogą unikać spożywania pokarmów, aby uniknąć wymiotów.
 • Powiązania z trauma: Czasami emetofobia może wynikać z traumy związanej z wcześniejszymi doświadczeniami z wymiotami, takimi jak ciężka choroba z wymiotami w przeszłości.
 • Terapia wirtualna: Technologia wirtualnej rzeczywistości może być wykorzystana jako narzędzie terapeutyczne w leczeniu emetofobii. Pacjenci mogą być wystawieni na kontrolowane sytuacje związane z wymiotami, co pozwala im pracować nad swoimi lękami w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku.
 • Brak zrozumienia społecznego: Osoby z emetofobią często spotykają się z brakiem zrozumienia ze strony innych ludzi, którzy mogą nie rozumieć skali i intensywności ich lęków związanych z wymiotami.
 • Współistnienie z innymi zaburzeniami lękowymi: Emetofobia może często współwystępować z innymi zaburzeniami lękowymi, takimi jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne czy agorafobia.

Choć emetofobia może być trudnym zaburzeniem, zrozumienie, wsparcie i odpowiednie podejście terapeutyczne mogą pomóc osobom z tym zaburzeniem radzić sobie z lękami i poprawić jakość życia.

Źródła:

 1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 2. Veale, D. (2009). Cognitive behaviour therapy for a specific phobia of vomiting. The Cognitive Behaviour Therapist, 2(4), 272-288.
 3. Boschen, M. J. (2007). Reconceptualizing emetophobia: A cognitive–behavioral formulation and research agenda. Journal of Anxiety Disorders, 21(3), 407-419.
 4. Hunter, P. V., & Antony, M. M. (2009). Cognitive-behavioral treatment of emetophobia: The role of interoceptive exposure. Cognitive and Behavioral Practice, 16(1), 84-91.
 5. Lipsitz, J. D., Fyer, A. J., Paterniti, A., & Klein, D. F. (2001). Emetophobia: Preliminary results of an internet survey. Depression and Anxiety, 14(2), 149-152.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *